Toekomst

 

FKF_105_ILL_visser-praam-boot2

Ambities
De Friese Bond van Binnenvissers maakt zich sterk voor een economisch en ecologisch duurzame binnenvisserij in Friesland. Dat doet de bond door:

– Duurzaam natuurbeheer
De Fryske Fiskers streven naar duurzaam beheer van de visstand en de palingstand in het bijzonder. In plaats van een maximale vangst staat een optimale vangst voorop. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de draagkracht van het visgebied. De Fryske Fiskers werken toe naar een quotum dat de draagkracht van het visgebied verhoogt en dat door vissers en wetenschappers wordt ondersteund.

– Creëeren van maatschappelijk draagvlak
De Fryske Fiskers willen meer maatschappelijk draagvlak creëren voor:
-> de Friese paling als vers en verantwoord streekproduct in de regionale eetcultuur
-> het vissersbedrijf als onderdeel van de cultuurhistorie en regionale identiteit
-> de Fryske Fiskers als de natuurbeheerders op het water.

– Economisch rendabele toekomst
De Fryske Fiskers streven naar een toekomst waarin tien tot twaalf binnenvissers in Friesland een gezond en economisch bedrijf kunnen voeren. De Fryske Fisk staat in de markt als een vers en verantwoord streekproduct. De vissers halen hun inkomsten niet alleen uit de visvangst maar ook uit nevenactiviteiten als educatie, water- en visbeheer (monitoring) en recreatie & toerisme.

Een onderzoek naar een  centraal verwerkingscentrum van door de Fryske Fiskers aangebrachte vis is gaande. Het verwerkingscentrum speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van een keurmerk voor in Friesland gevangen vis.

terug naar boven