Eerste resultaten onderzoek onder rode aal op Friese boezem

Posted by Patricia Boiten on december 19, 2013  /   Reacties uitgeschakeld voor Eerste resultaten onderzoek onder rode aal op Friese boezem

De Friese Bond van Binnenvissers is er in 2013 goed in geslaagd rode aal te vangen en een beter beeld te geven van de stand van de rode aal in de Friese Boezem. Dat zegt onderzoeksbureau Witteveen+Bos. De resultaten zijn belangrijk voor de berekening van een wetenschappelijk onderbouwd visquotum dat recht doet aan de draagkracht van het visgebied.

Totaalvangst onderzoek in Friese Boezem 2013

Aandeel schieraal in totale vangst onderzoek Friese Boezem 2013

 

 

 

 

 

 

Monitoring rode aal goed mogelijk
De eerste resultaten van het onderzoek onder rode aal laten zien het goed mogelijk is om de stand van de rode aal te monitoren. Vanaf het voorjaar van 2013 namen zes vissers van de Friese Bond van Binnenvissers deel aan het onderzoek. De deelnemende visserijbedrijven zijn gecertificeerd en hebben de metingen onder begeleiding van onderzoeksbureau Witteveen+Bos en volgens strenge voorschriften uitgevoerd.

Evenwichtige palingstand
In het onderzoek is rode aal met een minimumlengte van 10 centimeter gemonitord. Uit de metingen blijkt dat de verhouding tussen kleine en grote aal goed is. Er zijn niet alleen grote palingen gemeten maar ook meer kleine. Een positief teken, want juist de kleine paling kan in de toekomst zorgen voor een meer evenwichtige opbouw van de palingstand.

Wetenschappelijk onderbouwd quotum
Het onderzoek onder rode aal is belangrijk om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd quotum dat recht doet aan de draagkracht van het gebied. Op dit moment vissen de vissers met een pragmatisch quotum dat is gebaseerd op de vangst van 2011. Anders dan natuurorganisaties en Wetterskip Fryslân, is de Friese Bond van Binnenvissers van mening dat het quotum kan worden verhoogd. Volgens de bond is dit mogelijk omdat de vissers doen aan decentraal aalbeheer.

Vervolg decentraal aalbeheer
De resultaten van het onderzoek worden binnenkort aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Energie en Innovatie en aan de Europese Commissie en het Europarlement in Brussel. Zij hebben een belangrijke stem in het vervolg van de pilot decentraal aalbeheer. Het onderzoek onder de rode aal is hier een onderdeel van. De pilot is een alternatief voor het vissen met ‘gesloten periode’ in de maanden september, oktober en november.

Meer onderzoek nodig
Meer inzicht in de ontwikkeling van de rode aal is nodig om de methode van decentraal aalbeheer te verbeteren. Daarom gaat de Friese Bond van Binnenvissers het onderzoek in 2014 herhalen.

Informatie
Het onderzoek onder rode aal is uitgevoerd door Witteveen+Bos in samenwerking met Altenburg en Wymenga en zes vissers van de Friese Bond van Binnenvissers (Stellema, J. Spijkstra, M. Boersma, B. Visser, E. Visser en S. Hoekstra). Het onderzoek is gefinancierd door de Friese Bond van Binnenvissers via het Europees Fonds voor de Visserij en de Provincie Friesland.

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven