Samenwerking

Combinatie van Binnenvissers

FKF_100_07_ILL_Logo_BBV
De Friese Bond van Binnenvissers is lid van de Combinatie van Binnenvissers, de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren in Nederland,uitgezonderd het IJsselmeer. De Combinatie behartigt de belangen van de beroepsvissers en biedt ondersteuning en educatie aan de leden. De Combinatie maakt zich sterk voor duurzaam en transparant visstandbeheer, een goed inkomen voor de visser en betaalbare vis in de winkel.

Dupanlogo-dupan-RGB-LC
Dupan is de afkorting van ‘Duurzame Palingsector Nederland’. Dit samenwerkingsverband van palingvissers, viskwekers en palingverwerkers zet zich in voor duurzaam herstel van de aal en diervriendelijke vangst en verwerking van paling. Met het ‘Duurzaam Paling Fonds’ investeert DUPAN in de uitzet van jonge paling in de binnenwateren en de uitzet van volwassen, geslachtsrijpe paling in de zee. Dupan is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de pilot Decentraal aalbeheer van de Friese Bond.

Visstandbeheercommissie

De Friese Bond van Binnenvissers werkt in de Visstandbeheerxommissie samen met Sportvisserij Fryslân, de natuurbeheerders (oa Fryske Gea) en het Wetterskip Fryslân. De commissie maakt afspraken over duurzaam beheer van de visstand in de F

Overheden

De Friese Bond van Binnenvissers overlegt regelmatig met gemeente, waterschap, provincie en rijksoverheid. De afspraken worden vastgelegd in het visplan en regelmatig herzien. De bond behartigt niet alleen de belangen van de Fryske Fisker maar werkt ook met de overheid samen in verschillende projecten zoals het project Sud Ie, verbrede duurzame binnenvisserij Friese Boezem en het project Decentraal aalbeheer Friesland.

terug naar boven