Friese Bond van Binnenvissers

De Friese Bond van Binnenvissers maakt zich sterk voor
* duurzaam herstel en beheer van de palingstand
* een gezonde toekomst van de Friese binnenvisserij
* natuurbeheer op het water.
De Friese Bond werkt daarvoor samen  met regionale en nationale partners.

Beroepscode
Alle vissers houden zich aan de beroepscode van de Fryske Fisker: Verantwoord vissen met aandacht voor de palingstand, met zorg voor de Friese natuur en met visie op een duurzame toekomst van het Friese vissersbedrijf.

Fryske Fisker: vers en verantwoord
Onder de naam Fryske Fisker brengen de binnenvissers van Friesland vis op de markt. Vers en verantwoord. Want Fryske Fiskers vissen met respect voor de vis en de Friese natuur. Het meest bekende product is de Wylde Fryske Iel. Vers uit de Friese wateren en vol en fijn van smaak. Gerookt is hij het lekkerst, maar ook gebakken is de paling heerlijk. Recepten

Belangenbehartiging
De bond behartigt de belangen van de twaalf binnenvissers die zijn aangesloten. Dit zijn alle binnenvissers die in Friesland beroepsmatig vissen.

Verdeling visrecht
De bond heeft een groot deel van het visrecht voor paling in de Friese binnenwateren. De bond verdeelt het visrecht onder de leden.

Rechtsvorm
De bond kent de rechtsvorm van een vereniging. Alle deelnemende vissers hebben een gelijke stem. De Friese Bond van Binnenvissers heeft een bestuur.

terug naar boven