layer

Natuurbeheer op het water

layer

Duurzaam herstel van de palingstand

layer

Gezonde toekomst voor de Friese binnenvisserij

De Leden

FKF_105_ILL_visser-water-boot1

De Friese Bond van Binnenvissers is de bond van de dertien binnenvissers in Friesland. De bond behartigt de belangen van de binnenvissers en heeft het visrecht van een groot deel van de Friese binnenwateren. De bond verdeelt het visrecht onder de leden. De bond kent de rechtsvorm van een vereniging. Alle deelnemende vissers hebben een gelijke stem. Hieronder de lijst van alle leden van de bond. Ze zijn herkenbaar aan het beeldmerk van de Fryske Fisker.

FKF_105_ILL_uithangbord


Visserijbedrijf O. Bajema
Onderweg 33
8723 EH KOUDUM
T 06 539 47 776
E-mail sturen

Visserijbedrijf P. Boersma
Begraafplaatslaan 1
8861 JD HARLINGEN
T 0517 416 338
E-mail sturen

Visserijbedrijf J. Bouma
Dodingawei 8
9132 EA ENGWIERUM
T 0511 408 387
E-mail sturen

Visserijbedrijf S.A. Hoekstra
Tuinbouwland 1
8713 JW HINDELOOPEN
T 0514 523 825
M 06 558 57 922
E-mail sturen

Visserijbedrijf A. de Jager
Oan it Swin 9
9008 SE REDUZUM
T 0566 602 039
M 06 236 90 581
E-mail sturen
Naar de website

Visserijbedrijf L.H. Kloosterman
Lytse Sudein 1
8624 TS UITWELLINGERGA
T 0515 559 685
E-mail sturen

Visserijbedrijf A. van Netten
J.J. Hofstrjitte 4
8611 JT GAASTMEER
T 0515 469 934
E-mail sturen 

Visserijbedrijf J. Spijkstra
Zuiderend 1
9265 LW SUAWOUDE
T 0511 431 735
M 06 207 42 991
E-mail sturen

Visserijbedrijf F. Visserman
Weinsleatstrjitte 5
8621 BA HEEG
T 06 534 93 909
Naar de website
E-mail sturen

Visserijbedrijf P Sannes
H. v. Baerdstraat 53
8501 CW Joure
T –
M –
E-mail sturen

Visserijbedrijf E. de Vries
Slus 1000
8493 LT TERHORNE
T 0566 689 911
E-mail versturen

 

terug naar boven