Wie zijn wij

FKF_105_ILL_visser-vlag

De veertien binnenvissers van Friesland hebben zich verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers. Samen maken zij zich sterk voor duurzaam herstel van de palingstand, een gezonde toekomst van de Friese binnenvisserij en goed natuurbeheer op het water. Onder het merk Fryske Fisker brengen zij verantwoorde verse vis op de markt.

Meer over de Friese Bond van Binnenvissers

Bestuur
Het bestuur van de bond bestaat uit:
Jon Visser – voorzitter
Jappie Spijkstra – secretaris
Minne Boersma – penningmeester
Aaltsje Stellema – lid
Ale de Jager – lid

Secretariaat
Alida van der Meulen
Bongapaed 1
8736 JE Reahûs
T 0515 331 813
M 06 406 690 76
e-mail aan het secretariaat

 

terug naar boven