Wie zijn wij

FKF_105_ILL_visser-vlag

De twaalf binnenvissers van Friesland hebben zich verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers. Samen maken zij zich sterk voor duurzaam herstel van de palingstand, een gezonde toekomst van de Friese binnenvisserij en goed natuurbeheer op het water. Onder het merk Fryske Fisker brengen zij verantwoorde verse vis op de markt.

Meer over de Friese Bond van Binnenvissers

Bestuur
Het bestuur van de bond bestaat uit:
Jon Visser – voorzitter
Jappie Spijkstra – secretaris
Paul Boersma – penningmeester
Aaltsje Stellema – lid
Ale de Jager – lid
Leo Kloosterman – lid

Secretariaat
Geertje Bergsma
De Terp 8
9008 RD Reduzum
M 06 80 16 13 47
e-mail aan het secretariaat

terug naar boven