Duurzaamheid

FKF_105_ILL_dijk-land

De Fryske Fiskers zetten zicb in voor duurzaam herstel van de paling.
Dat doen we door:

Decentraal aalbeheer
De Fryske Fiskers startten in 2011, in samenwerking met Dupan, een pilot ‘decentraal aalbeheer’. Anders dan in de rest van Nederland waar palingvissers in september, oktober en november niet mogen vissen, mag dat in Friesland wel. Maar wel met een vooraf vastgesteld quotum. Palingen die korter zijn dan 35 cm worden bovendien weer terug in het water gezet.

Uitzet jonge glasaal
In het voorjaar wordt jonge glasaal uitgezet in de Friese wateren. De paling is dan nog klein en krijgt de kans op te groeien tot volwassen paling. In 2011, 2012 en 2013 hebben de Fryske Fiskers ieder jaar jonge glasaal uitgezet. De uitzet is onderdeel van de pilot decentraal aalbeheer.

Buitendijks zetten van schieraal
Volwassen en geslachtsrijpe paling verlaat de Friese binnenwateren om via de Waddenzee naar de Saragossazee terug te keren en te paren. De Fryske Fiskers helpen de paling een handje. In het najaar vangen ze schieraal om die vervolgens buitendijks te zetten. Het buitendijks zetten van schieraal is onderdeel van de pilot decentraal aalbeheer.

Aanpassen van gemalen
De Friese Bond van Binnenvissers is in gesprek met waterschap, provincie en gemeenten over het ‘vispasseerbaar’ maken van gemalen en sluizen. Er zijn plannen om de sluis van Ezumazijl en het gemaal in De Kolken-Noord (Noordoost-Friesland) aan te passen.
Voor de plannen is subsidie bij het Europees VissersFonds aangevraagd.

Onderzoek naar stand van jonge rode aal
De komende drie jaren doet de Friese Bond van Binnenvissers onderzoek naar de stand van de jonge rode aal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door  Ingenieuwsbureau Witteveen+Bos in samenwerking met de Fryske Fiskers die het veldwerk voor hun rekening nemen.

terug naar boven