Verslag algemene ledenvergadering Friese Bond van Binnenvissers

Posted by Fryske Fisker on mei 26, 2017  /   Reacties uitgeschakeld voor Verslag algemene ledenvergadering Friese Bond van Binnenvissers

Op 19 mei was het de tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Fryske Fiskers. In café Noflik Easterein kwamen alle vissers bijeen om te praten over alle zaken die momenteel spelen in de visserij. De vergadering begon met een openbaar gedeelte. Na de pauze vertrokken de gasten en werden er nog enkele interne zaken besproken

Visvangstregistratiesysteem

Nadat voorzitter Jon Visser alle gasten van harte welkom had geheten nam Haico Toxopeus van Natuurnetwerk ons mee in een presentatie over ons vangstregistratiesysteem. Na een grondige evaluatie van het systeem in de winter van 2017 zijn er een aantal aanpassingen gedaan. De meeste van die aanpassingen hebben achter de schermen al plaatsgevonden en zullen vanaf volgende week ook voor de vissers en controleurs te zien zijn. Vanaf nu kunnen de vissers nog beter en transparanter hun vangstgegevens doorgeven.

NVWA

De volgende gasten die aan het woord kwamen waren de heren Meijer en Meijer van de NVWA. Naast de dagelijkse digitale registratie in het visvangstregistratiesysteem en de wekelijkse vangstopgave bij RVO hebben alle beroepsbinnenvissers in Nederland ook een papieren administratieve verplichting. Om ons geheugen op te frissen hield Cor Meijer hier een presentatie over. De NVWA is echter ook betrokken bij de controle op het visvangstregistratiesysteem.

Bijvangstregeling

Bij het openbare gedeelte was ook een delegatie van Sportvisserij Fryslân en VBC-voorzitter Eelke Boersma aanwezig. Er werd nog even kort gesproken over de bijvangstregeling die weer op 1 juni van kracht wordt. VBC-voorzitter Boersma vertelde nog kort trots te zijn op de VBC zoals die in Fryslân optreedt. Een goede samenwerking ,die heeft geleid tot een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland. Resultaat daarvan is straks (datum wordt zsm bekend gemaakt) het gezamenlijk ondertekenen van visplan 2017
Na de pauze vertrokken de gasten en ging de vergadering besloten verder

Gesloten gedeelte

Na de vaste onderdelen van de agenda zoals het bespreken van de jaarverslagen en de financiën was het tijd voor bestuursverkiezing. Bestuursleden Ale de Jager en Aaltsje Stellema waren beiden aftredend maar herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten waren werden zij met luid applaus weer benoemd voor een termijn.

Lopende zaken

Vervolgens werden de lopende zaken besproken zoals de pootaaluitzet van woensdag 24 mei, de stand van zaken rond het otteroverleg en de voortgang van decentraal aalbeheer. Aan het eind van de vergadering was het tijd voor een groepsfoto. En omdat elke visser aanwezig was staan alle Fryske Fiskers op de foto


Van links naar rechts: Andries van Netten, Simke Hoekstra, Leo Kloosterman, Ale de Jager, Paul Boersma, Geale Postma, Eppie Visser, Jappie Spijkstra, Klaas Bouma, Jelte Bouma, Alida van der Meulen (secretariaat) Jon Visser (voorzitter), Aaltsje Stellema, Freerk Visserman, Minne Boersma (penningmeester), Everen de Vries en Otte Bajema

Dan nog even dit

Binnenkort meer nieuws over het otteroverleg; de pootaaluitzet en natuurlijk de ondertekening van het visplan. Hou de site in de gaten!

Fryske Fiskers zijn nu ook te volgen op Twitter: @FryskeFiskers

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven