Schade door stroperij

Posted by Freerk Visserman on februari 04, 2015  /   Reacties uitgeschakeld voor Schade door stroperij

Reahûs, januari 2015

Geachte lezer,

Middels dit schrijven vraagt de Friese Bond van Binnenvissers uw aandacht voor de problemen, die veroorzaakt worden door stroperij en vernielingen.

In een tijd, waarin de beroepsvissers zich inspannen om te voldoen aan criteria van duurzaamheid en herstel van de palingstand, worden zij vrijwel dagelijks geconfronteerd met grove daden van stroperij en vernieling.

Het Bestuur van de Friese Bond heeft een indrukwekkende inventarisatie gemaakt.

Volgens de Bond wordt het tijd om met de feiten naar buiten te komen en iedere betrokkene op te roepen zijn verantwoordelijkheid tenemen.

De Friese Bond heeft voor de locatie Friesland alle illegale activiteiten t.a.v. de binnenvissers over 2014 bijgehouden en hiervan een overzicht gemaakt. (zie bijlage) Er is dus voor ongeveer € 13.500 aan schade genoteerd.                                                                                                      Naast de andere schade blijkt hieruit dat er tenminste 28 fuiken zijn gestolen.

Het is duidelijk dat deze schade, sinds de door de EU opgelegde beperkingen voor de binnenvisserij, aanzienlijk is toegenomen. Daarnaast worden deze gestolen fuiken weer benut door de stroperij , wat een negatieve invloed heeft op de palingstand.

Wij verbazen ons erover dat de beroepsvissers wel regelmatig gecontroleerd worden door de autoriteiten maar dat er niet of nauwelijks controle op de stroperij wordt uitgevoerd. In Friesland is zelfs het Anti-stroperij Team gelijktijdig met de invoering van de vangst-beperkingen voor de Friese beroepsvissers opgeheven!! Dit is in feite vragen om moeilijkheden want de beroepsvissers zijn minder op het water en er is nauwelijks controle. Op meerdere locaties hebben de stropers nu min of meer vrij spel.

Ons verzoek : In de nabije toekomst niet alleen de sport- en beroepsvissers controleren maar vooral meer aandacht besteden aan de controle op illegale visserij/stroperij op paling, met name in de kleinere wateren, dus vaarten, sloten en grote poldergebieden.   Dit laatste omdat de kleinere wateren een gemakkelijk maar vooral efficiënt doelwit zijn voor de stroperij. Daarnaast is de controle in deze gebieden ook eenvoudiger.

P.S. Landelijk gezien lijkt het stroperij probleem nog veel groter omdat daar een volledig visverbod van kracht is in de belangrijke maanden september,oktober en november. Hier hebben stropers dus helemaal vrij spel in de herfstmaanden.

Eind-verslag diefstal/vernieling/leeghalen van fuiken in Friesland 2014 :

-Weg gestolen fuiken …………………………………………….28.

-Vernielde fuiken  ……………………………………………..….53.

-Gelichte fuiken   …………………………………………….…..178.

 

De totale aangemelde schade bedraagt € 13.375,=

Naast financiële schade is er natuurlijk ook sprake van emotionele schade omdat het vertrouwen in de medemens danig geschokt is.

Namens de Friese Bond van Binnenvissers ,

Alida van der Meulen, secretariaat

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven