Presentatie Visplan 2017

Posted by Fryske Fisker on juni 22, 2017  /   Reacties uitgeschakeld voor Presentatie Visplan 2017

Presentatie Visplan 2017

Elk jaar maken de Fryske Fiskers samen met hengelsportfederatie Fryslan een visplan. In dat visplan maken zij afspraken over qutoa; visbestanden en alles wat met de visserij te maken heeft. Zowel provincie Fryslan (eigenaar is van een groot gedeelte van de friese boezem) als Wetterskip Fryslan (heeft het beheer over de friese boezem) hebben inspraak in het visplan en moeten het goedkeuren. Afgelopen woensdag werd het visplan gezamenlijk gepresenteerd.

VBC

Het visplan word gemaakt in een gezamenlijke visstandsbeheercommissie (VBC). De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (Eelke Boersma); de voorzitter van hengelsportfederatie Fryslan Harrie Holtman en de voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers Jon Visser. Regelmatig schuift bij een vergadering een afvaardiging van Wetterskip Fryslan;  provincie Fryslan en andere waterbeheerders aan. Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van het water. Al deze afspraken zijn vastgelegd in het visplan.

De ottervriendelijke fuik wordt uit het water getild en het visplan eruit gevist. Op de foto van links naar rechts: Addy de Jongh (Otterstation Nederland) Germ Zeephat (hengelsportfederatie Fryslan) Johannes Kramer (gedeputeerde) Aaltsje Stellema (Fryske Fisker) Marian Jager (Wetterskip Fryslan) bron: Friesch Dagblad; 15 juni 2017

Otter

Een belangrijk agendapunt was het afgelopen jaar de bescherming van de otter. Met name de Fryske Fiskers, Wetterskip en provincie hebben hier mee te maken. Ieder met een eigen belang maar met veel inzet en energie zijn er werkbare afspraken gemaakt. De komende periode word gezamenlijk nog verder onderzoek gedaan en zullen afspraken mogelijk hier en daar wat worden bijgeschaafd.

Presentatie

Tijdens de presentatie van het visplan zat het daadwerkelijke visplan verstopt in een ottervriendelijke fuik. Deze fuik is ontworpen door de Fryske Fiskers zelf. In de fuik zit een ontsnappingsmogelijkheid, een luikje, waardoor een eventuele otter weer zonder problemen uit de fuik kan ontsnappen.

VBC voorzitter Eelke Boersma overhandigd het visplan aan Marian Jager (dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslan) en Johannes Kramer (gedeputeerde provincie Fryslan)

Nieuws

Zowel Omrop Fryslan, de Leeuwarder Courant als het Friesch Dagblad hebben aandacht geschonken aan de presentatie van het visplan. Daarnaast was er afgelopen week nog meer aandacht voor de Fryske Fiskers. Zo was Fryske Fisker Ale in het nieuws met betrekking tot de rivierkreeft en was er nog een item over de stroperij op de Friese Boezem.

Dan nog even dit

Zaterdag 24 juni zijn de Fryske Fiskers op Lauwersoog te vinden in verband met de dag van de Wadden. daar laten ze ook de ottervriendelijke fuik zien, kunt u rivierkreeftjes proeven en is er nog veel meer te beleven

Voor meer informatie houd de site en ons twitteraccount in de gaten!

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven