Visserijbedrijf S.A. Hoekstra

Simke Hoekstra
‘Vroeg in de ochtend, niemand op het water, dat zijn de mooiste momenten van de dag’

Als vijftienjarige had Simke Hoekstra er nog wel moeite mee. Als om vijf uur de wekker afliep en hij met zijn vader en oom de boot instapte om de fuiken te lichten. Maar zijn verlangen naar het visavontuur was groter dan zijn weerzin tegen het vroege opstaan. Inmiddels is dat voor hem geen probleem meer. Integendeel zelfs. ‘De vroege ochtend, als er nog niemand op het water is, is voor mij het mooiste moment van de dag.’

Derde in de lijn
Zijn grootvader was de eerste beroepsvisser in zijn familie. ‘Hij vistte op de Holken, De Morre en de Oude Karre. Het water heeft om die reden nog altijd een bijzondere betekenis voor mij.’ Zijn vader nam het vissersbedrijf over maar hield er in 1992 mee op. Het vissersleven werd hem fysiek te zwaar. Hij begon een, inmiddels succesvolle, visrokerij in Hindeloopen en droeg het vissersbedrijf over aan Simke die toen 21 jaar was.

Voordeel van veel water
In de loop van de tijd is het visgebied uitgebreid. In 2013 kreeg Simke er een deel van het Slotermeer bij. Zij visgebied beslaat nu een totale oppervlakte van ongeveer 1200 hectare. ‘Het voordeel van zoveel water is dat je stukken af en toe een jaar kunt laten liggen. Dan vis ik ergens anders. Als ik een jaar later weer terugkom op de eerste plek, heb ik daar meer kans om vis te vangen.‘ Het water is voldoende groot om een economisch rendabel vissersbedrijf te voeren en er een goed inkomen aan over te houden.

Het jaar rond
Hoekstra: ‘Zoveel viswater heeft nog een voordeel. Het zijn verschillende stukken water en daardoor kan ik het hele jaar gelijkmatig vissen. In het voorjaar ben ik vooral op het Slotermeer en op de sloten en vaarten te vinden. Dan vis ik op rode aal. In het najaar zoek ik de schieraal op. Die is dan te vinden in De Morra.’ De Morra is een uitstekend uittrekgebied voor de schieraal.

Gemalen en sluizen
Lange tijd ging het niet goed met de paling. ‘We hebben als vissers glasaal uitgezet om de palingstand een handje te helpen. Op dit moment lijkt er voldoende jonge paling te zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ook goed komt met de schieraal. We helpen ze de dijk over en gelukkig worden steeds meer sluizen en gemalen aangepast.’ Door de aanpassing van sluizen en gemalen kan de paling ongehinderd passeren en wordt de vissterfte onder paling teruggedrongen.

Gewild
Een deel van de opbrengst gaat naar zijn vader met zijn ‘Visrokerij Hoekstra’ in Hindeloopen: paling en snoekbaars die hij als bijvangst mag vangen. De vis vindt gretig aftrek bij dagrecreanten, visliefhebbers uit de buurt en bij de Duitse toeristen op de camping. Wat overblijft verkoopt Hoekstra aan Vishandel Damstra in Woudsend.

Visserijbedrijf S.A. Hoekstra
Tuinbouwland 1
8713 JW HINDELOOPEN
T 0514 523 825
M 06 558 57 922
E-mail sturen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven