Visserijbedrijf J. Spijkstra

Jappie Spijkstra
‘Zonder de palingvisser redt de paling het niet’

Een opleiding voor visser bestond er vroeger niet. En ook nu is er geen school die het ambacht van visser leert. Daarom ging Jappie net als de andere jongens op zijn dorp naar de LTS om de metaal in te gaan. Maar zijn hart lag er niet. Een van zijn leraren had dat haarfijn in de gaten. ‘Ik wilde het liefst op het water zijn. Deze leraar zei tegen me: als je dat echt heel graag wilt, dan gebeurt dat ook.’ Inmiddels is Jappie Spijkstra uit Suawoude al bijna veertig jaar visser en bijna iedere dag op het water te vinden.

Een gevarieerd visgebied
Al vroeg in het jaar gaat Jappie het water op in Nationaal Park De Alde Feânen en de Leijen. ‘Op deze ondiepe wateren wordt het water al vroeg in het jaar warmer en dan komt de paling tot leven. Ik vang er rode aal. In de herfst vis ik vooral op schieraal. Dan ben ik vooral te vinden op de plekken waar de schieraal langs trekt. Dat is op het Bergumermeer, het Prinses Margrietkanaal en het van Harinxmakanaal.’

Chinese delicatesse
Jappie verkoopt zijn vangst aan vishandelaren. Behalve paling mag hij ook snoekbaars en wolhandkrab leveren die hij als bijvangst uit zijn netten vist. De wolhandkrab is een delicatesse in de Chinese keuken en komt uiteindelijk bij Chinese restaurants in Nederland en Europa terecht.

‘We horen bij de cultuur en het landschap’
Volgens Jappie heeft het beroep van palingvisser zijn eigen cultuurhistorische waarde. ‘Het hoort bij de Friese cultuur en het landschap. In de zomer maken voorbijgangers foto’s of ik maak een praatje. Je moet er niet aan denken dat er geen visserij meer zou zijn.’

Paling heeft de visser nodig
Dat de visserij niet alleen onderdeel is van de Friese cultuur maar ook noodzakelijk is voor het behoud van de paling, is voor Jappie vanzelfsprekend. ‘Zonder beroepsvissers die weten waar ze mee bezig zijn en die op een verantwoorde manier vissen, redt de paling het niet.’ Het onderzoek dat Jappie en de andere Fryske Fiskers doen, levert informatie op over de palingstand en de effecten van verantwoord palingbeheer.

Mooiste vak
Het monitoren en registreren heeft het vak van de visser in de afgelopen jaren veranderd. ‘We doen het niet voor niets, registratie is absoluut nodig. Maar we willen ook dat het werkbaar blijft.‘ Want het vak van palingvisser mag dan romantisch lijken, Jappie weet ook dat het hard werken is en fysiek soms zwaar. En toch. Op het water zijn, dat is het liefst wat deze visser uit Suawoude doet.

Visserijbedrijf J. Spijkstra
Zuiderend 1
9265 LW SUAWOUDE
T 0511 431 735
M 06 207 42 991
E-mail sturen.

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven