Visserijbedrijf J. Bouma

Jelte en Klaas Bouma
‘Als we wat van elkaar kunnen leren,  waarom zouden we dat dan niet doen?’

Jelte en Klaas Bouma, de twee ondernemende vissers uit Engwierum, zagen nieuwe kansen in de visserij en verlegden letterlijk hun grenzen. Ze runnen samen een visserijbedrijf dat actief is in Nederland én in Polen. Zo verbreden ze hun kennis en doen ze nieuwe ideeën op. ‘Vanuit Nederland is steeds meer interesse hoe het er hier in Polen aan toegaat. Dat zijn goeie ontwikkelingen. We kunnen echt van elkaar leren.’

Aan het voeteneind van Friesland
De beide broers schelen drie jaar maar beiden zijn het liefst op het water. Al van kinds af aan. Op het Lauwersmeer en op een deel van het polderwater in Noordoost-Friesland. Zestig procent van het Friese binnenwater komt door hun visgebied. En dat betekent dat er in het najaar volop schieraal is te vangen. Als de volwassen en geslachtsrijpe paling wegtrekt uit het zoete binnenwater en op weg gaat naar het zoute zeewater.

Fulltime visser
Het besluit van de Nederlandse overheid om de palingvangst in het najaar te verbieden, zette de broers aan het denken. Jelte: ‘Ineens was het schieraal vissen over. Later kregen we natuurlijk de pilot decentraal aalbeheer zodat we het hele jaar weer konden vissen. Maar we zijn wel om ons heen gaan kijken. Ik wilde niet op een andere manier de kost verdienen. Ik wilde fulltime visser blijven.‘

Naar Polen
Jelte en Klaas Bouma kwamen in Polen terecht. Jelte: ‘Mijn vrouw is een Poolse en we hadden het er al eens eerder over gehad om daar een vissersbedrijf te beginnen. Dit leek het goeie moment.’ In 2011 namen ze een bedrijf met 300 hectare viswater over. In totaal hebben we de broers nu 2500 hectare viswater. Voldoende om er een inkomen voor twee gezinnen uit te halen.

Goede samenwerking
Tussen de landen zijn overeenkomsten en verschillen. ‘We hebben in Polen te maken met dezelfde Europese regels. Dus is het hier verboden om vanaf half juni tot en met half juli op paling te vissen. Het grote verschil is dat we hier in Polen geen gesplitst visrecht hebben. Hier mag ik paling én schubvis vangen. De spanning tussen beroepsvissers en de hengelsporters, die elk hun eigen belangen hebben, heb je hier niet. De samenwerking gaat hier makkelijker.’

Kennis delen
Anders dan in Nederland wordt in Polen meer pootvis gekweekt en uitgezet. ‘Daar ben ik nu ook mee bezig en daar leer ik weer veel van. Net als over de vangst van schubvis en de manier waarop hier wordt samengewerkt. Gelukkig is er vanuit Nederland ook steeds meer interesse. Ik vind dat een goeie ontwikkeling. Want als we wat van elkaar kunnen leren, waarom zouden we dat dan niet doen?’

Visserijbedrijf J. Bouma

Dodingawei 8
9132 EA Engwierum
T 0511 408 387
Jelte Bouam een e-mail sturen
Klaas Bouma een e-mail sturen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven