Leden Friese Bond zijn Beroepsvissers van het Jaar 2013

Posted by Fryske Fisker on april 18, 2013  /   Reacties uitgeschakeld voor Leden Friese Bond zijn Beroepsvissers van het Jaar 2013

FKF_105_ILL_plaquette-bestuur

Leden Friese Bond ‘Beroepsvissers van het Jaar 2013’
De leden van de Friese Bond van Binnenvissers zijn verkozen tot Beroepsvissers van het Jaar. Op 17 april 2013 ontvingen ze de bijbehorende plaquette uit handen van de voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers,  Jaap Geleijnse. Hij roemde vooral de bijdrage die de bond levert aan de positieve beeldvormging over de beroepsvisserij.

Eretitel
De Combinatie van Beroepsvissers (CvB), de overkoepelende belangenorganisatie voor de binnenvisserij, kent de eervolle titel jaarlijks toe. Een belangrijk criterium is de manier waarop de vissers zich inzetten om de beroepsvisserij in de binnenwateren ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen.

Gezamenlijke koers ondanks onderlinge verschillen
Geleijnse sprak tijdens de prijsuitreiking tijdens de ledenvergadering van de CvB lovend over de houding van de Friese Bond van Binnenvissers. ‘Het gaat om een groep vissers die ondanks interne verschillen er toch altijd weer in slagen om gezamenlijk naar buiten te treden met een reeks van positieve acties.’

Toelichting op de eretitel
Het bestuur van de CvB was zeer te spreken over de Fryske Fisker en gaf een uitgebreide toelichting op de eretitel:
– zij hebben goed begrepen dat je als kleine sector met soms machtige tegenstanders zelf het goede voorbeeld moet geven en moet werken aan vertrouwen;
– zij hebben zelf het initiatief genomen om hun snoekbaarsvangsten gequoteerd aan te voeren en te melden via een sms-bericht. Een systeem dat later zelfs overgenomen is voor het kievitseieren rapen in Friesland;
– zij hebben, samen met de CvB, gewerkt aan tot stand komen van decentraal aalbeheer. Een manier van beheer waar zelfs de Europese Commissie met veel belangstelling naar kijkt;
– met eindeloos geduld, maar soms ook met gepast verzet, hebben zij het Wetterskip Fryslân bewerkt om te komen tot een gedragen visplan, zonder dictaat van het Wetterskip over ottergrids of het vissen bij sluizen en gemalen;
– ook zijn zij nog heel actief bij het promoten van de sector en de zoetwatervis.

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven