Wetenschappelijke instanties

De Friese Bond van Binnenvissers werkt samen met wetenschappelijk instanties en onderzoeksbureaus:

Altenburg & Wijmenga
Bureau voor ecologisch onderzoek. Het bureau deed in 2012 samen met de Friese Bond van Binnenvissers en ATKB onderzoek naar de aantallen, soorten en conditie van de vissen in het oppervlaktewater. Het onderzoek wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân.

ATKB
Adviesbureau voor bodem, water en ecologie. Het bureau deed in 2012 samen met de Friese Bond van Binnenvissers en Altenburg & Wijmenga onderzoek naar de aantallen, soorten en conditie van de vissen in het oppervlaktewater. Het onderzoek wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Imares
Onafhankelijk en wetenschappelijk toonaangevend instituut voor toegepast marien onderzoek. Het bureau is onderdeel van WageningenUR en gaf de wetenschappelijke onderbouwing voor het aalbeheerplan dat in 2009 van kracht ging. Het bureau werkt regelmatig samen met de Friese Bond van Binnenvissers.

Witteveen+Bos
Het adviesbureau dat de Friese Bond van Binnenvissers begeleidt bij de pilot Decentraal Aalbeheer.

terug naar boven