Onderzoek en rapporten

Eindrapportage Pilotproject decentraal aalbeheer Fryslan 2015

Rapportage LEI-Decentraal aalbeheer in Friesland

Eindrapportage Sud IE verbrede duurzame vissereij Friese Boezem

Verkenningsrapport Friese Binnenvisser 2.0
Verbetering bedrijfszekerheid beroepsvisserij. Pilotproject EVF-Sud Ie, verkenningrapport programmalijn2 (concept III). 2013.

Visplan-2013
Het gezamenlijke plan van de Friese Bond van Binnenvissers en Sportvisserij Fryslân waarin zij het gemeenschappelijke visserijbeheer voor 2013 beschrijven.

Decentraal aal beheer Friesland
Duurzaam quotum, oogsten naar draagkracht. 2012.

Presentatie voor Europees Visserijfonds
Over de projecten Fryske Fisk, Sud Ie en Decentraal aalbeheer. 2012

Projectplan Sud Ie
Verbrede duurzame binnenvisserij Friese Boezem. 2011.

Projectplan FFF (Fryske Fisk, Ferwerkje, Ferkeapje)
Haalbaarheidsstudie en projectplan inclusief een bedrijfsmodel voor het verwerken en vermarkten van de Friese vis als duurzaam streekproduct. 2010.

Eindrapport FFF- augustus 2014
Verdere verduurzaming en betere vermarkting van herkenbare producten met een hoge kwaliteit.  Lemmer – 30 april 2014 met aanvullingen  van augustus 2014.

terug naar boven