Links

Combinatie van Binnenvissers
De Friese Bond van Binnenvissers is lid van de Combinatie van Binnenvissers, de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren in Nederland, uitgezonderd het IJsselmeer. De Combinatie behartigt de belangen van de beroepsvissers en biedt ondersteuning en educatie aan de leden. De Combinatie maakt zich sterk voor duurzaam en transparant visstandbeheer, een goed inkomen voor de visser en betaalbare vis in de winkel.

DUPAN
Dupan is de afkorting van ‘Duurzame Palingsector Nederland’. Dit is het samenwerkingsverband van de Nederlandse vereniging van palinghandelaren (NeVePaling), de Nederlandse vereniging van viskwekers (NEVEVI) en de Combinatie van Beroepsvissers(CvB).

Fryske Gea
De vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en beheerder van ruim vijftig verschillende natuurgebieden. Waaronder natuurgebieden waarin vissers van de Friese Bond van Binnenvissers hun netten uitzetten. Het Fryske Gea werkt mee aan de pilot decentraal aalbeheer.

Provinsje Fryslân
De provincie werkt met de Friese Bond van Binnenvissers samen in het project Sud Ie, verbrede duurzame binnenvisserij Friese Boezem en was betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden om de economische situatie van de binnenvisserij te verbeteren.

Restaurants
Een flink aantal restaurants in Friesland en Groningen zetten vis van de Fryske Fisker op hun menukaart. Kijk in het overzicht voor een restaurant bij u in de buurt.

Visstandbeheercommissie (Vbc)
De Friese Bond van Binnenvissers werkt in de Visstandbeheercommissie samen met Sportvisserij Fryslân, de natuurbeheerders (oa Fryske Gea, Staatsbosbeheer) en het Wetterskip Fryslân. De commissie maakt afspraken over goed beheer van de visstand in de Friese binnenwateren.  De afspraken worden vastgelegd in het visplan en regelmatig herzien.

Wetenschappelijke instanties
De Friese Bond van Binnenvissers werkt samen met verschillende (wetenschappelijke) onderzoeksbureaus. Meer

Wetterskip Fryslân
De Friese Bond werkt samen met het Wetterskip Fryslân, de grootste waterbeheerder in Friesland. Het Wetterskip is samenwerkingspartner in de pilot Decentraal aalbeheer en het project Sud Ie, verbrede duurzame binnenvisserij Friese Boezem.

 

 

terug naar boven