Kennis

De leden van de Friese Bond van binnenvissers werken samen met verschillende onderzoeksinstituten. De vissers, die daarvoor gecertificeerd zijn, voeren de monitoring uit.

De Friese Bond van Binnenvissers maakt zich hard voor duurzaam herstel van de paling en een gezonde toekomst van het vissersbedrijf. Regelmatig worden daarom onderzoeken uitgevoerd om kennis te vergaren over de stand van de paling, de kwaliteit van het oppervlaktewater en de aantallen en condities van verschillende vissoorten.

Wetenschappelijke instanties
Onderzoeken en rapporten
Samenwerkingspartners

De projecten “Fryske Fisker”, “Sud Ie” en “Decentraal Aalbeheer” zijn geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het EVF.

FKF_100_LP_02_EVF-jaune+txt-xs

terug naar boven