Franse glasaalvissers in Friesland

Posted by Freerk Visserman on oktober 26, 2015  /   Reacties uitgeschakeld voor Franse glasaalvissers in Friesland

LEMMER – Franse glasaalvissers brachten vorige week een werk- bezoek aan de Friese Bond van Binnenvissers. De vier vertegenwoordigers van de ‘Organisation de Producteurs Estuaires (OPE)’ gingen in gesprek met regionale palingvissers, het bondsbestuur, Arjan Heinen en Magnus van der Meer (namens de Combinatie van Beroepsvissers) en met René Elsendoorn, projectcoördinator bij de Friese bond.
In de Brekken bij Lemmer liet Freerk Visserman – zie foto – zien hoe hij 24 kilogram paling van zijn nog resterende quotum van 250 kilo voor dit jaar opviste. De Fransen waren erg geïnteresseerd in de werkwijze van de Friezen met het decentraal aalsysteem: hoe worden vangsten geregistreerd, wie doet de controle en hoe is het palingquotum bepaald.

De OPE is een jonge producenten- organisatie die twee jaar terug is
opgericht. Er zijn 160 vissers bij aangesloten die 32 procent van het nationale Franse quotum aan glasaal aanlanden. De Fransen willen beter leren plannen, prijs- stabilisatie en invloed uitoefenen op de manier waarop het glasaalquotum wordt vastgesteld en verdeeld.
De Fransen willen daarom graag meer weten over de uitzet van hun glasaal in Nederland. Welke kwaliteitseisen stellen de Nederlandse collega’s? Wanneer wordt de glasaal bij voorkeur uitgezet in Friesland? Tot verrassing bleek dat de Franse vissers hier nauwelijks van op de hoogte zijn, aldus Elsendoorn.

De precieze vaststelling van het Franse glasaalquotum blijkt voor de OPE ook nog een vraagteken te zijn. Tot voor kort werd dat in een comité met wetenschappers, handel en overheid gedaan. De vangst van het voorgaande seizoen – 1 december tot 1 april – is wel een belangrijke factor. Kortom: het quotum gaat dus nu omlaag, want de intrek was dit jaar stukken lager. De Fransen verwachten straks niet meer dan honderd kilo per glasaalvisser in de Loire te mogen vangen.

In het afgelopen seizoen 2014/2015 is het glasaalquotum van de OPE (200 kilo per visser) niet volgevist. Het deel voor de consumptie van glasaal werd wel volledig opgevist. De vissers mochten daarna uitsluitend leveren aan handelaren die een overeenkomst konden laten zien voor aankoop van glasaal voor restocking/uitzet. Dat soort overeenkomsten waren er in 2014/2015 niet genoeg. De Combinatie van Beroepsvissers noemt het een interessante optie om volgend jaar maart rechtstreeks glasaal van de OPE-vissers te kopen. Normaal gesproken zou de prijs lager moeten liggen dan inkoop via de Franse handel. Over kwaliteitsgaranties is nader overleg met de ‘Pays-de-Loire’ vissers nodig.
Behalve aan Friesland, brachten de Fransen ook een bezoek aan het ministerie van Economische Zaken en een Brabantse palingkweker. Er werden ook werkbezoeken in Duitsland en Polen gebracht.

Untitled

Reageren is niet (meer) mogelijk.

terug naar boven