Contact


FKF_105_ILL_netten-wal

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de Friese Bond van Binnenvissers?
Neem dan contact op met het secretariaat

Friese Bond van Binnenvissers
Secretariaat: Alida van der Meulen
Bongapaed 1
8736 JE Reahûs
T (0515) 331813
M 06 40 669 076
E-mail aan secretariaat


Verkoop van vis van Fryske Fisker
Naar verkoopadressen


Fryske Fisker op Twitter
@Fryskefiskers


FryskeFiskers© alle rechten voorbehouden
Alle content, tekst en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het betekent dat niets van wat hier gepubliceerd is mag worden gereproduceerd
in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Fryske Fiskers.
Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het Secretariaat.

FKF_100_LP_02_EVF-jaune+txt-xs

terug naar boven