layer

Natuurbeheer op het water

layer

Duurzaam herstel van de palingstand

layer

Gezonde toekomst voor de Friese binnenvisserij

Welkom bij Fryske Fisker

Heerlijk klaargemaakte rivierkreeft

Rivierkreeft: Plaaggeest of Joker?

24 november 2016


De rivierkreeft is een exoot en wordt steeds vaker als bijvangst in de fuiken gevangen. In bepaalde gebieden van Fryslân komen ze dan ook al massaal voor en de vissers zijn van mening dat de groei zeer explosief is. Omdat het dier voorkomt op de lijst van de nieuwe Europese exotenregeling was er voor de vissers reden om zich eens in het beestje te gaan verdiepen. Is het nou een Plaaggeest of wordt het een Joker die zorgt voor extra inkomsten?

De Friese rivierkreeft

In samenwerking met het LEI Wageningen UR zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met een groepje vissers. Samen hebben ze besproken wat de kansen en mogelijkheden zijn. De rivierkreeft die in Fryslân voorkomt is de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. In het zuiden van het land vangt men voornamelijk de rode Amerikaanse rivierkreeft en deze rukt op naar het Noorden. De rode rivierkreeft verdringt de gevlekte rivierkreeft en het is de vraag wanneer deze “overdracht” in Fryslân gaat plaatsvinden. Tussen de beide soorten zitten een aantal verschillen. Zo is de rode over het algemeen wat groter en makkelijker te pellen dan de gevlekte. Zitten wij dan met een soort die ongewild is? Is “onze” kreeft toch die plaaggeest?

Bestrijden of beheren?

Een ander vraagstuk wat aan de orde kwam tijdens de bijeenkomsten is het bestrijden en/ of beheren van de populatie rivierkreeft. Van de rivierkreeft is bekend dat hij alles vernietigt wat hij tegenkomt. Inclusief alle waterplanten. En bij kou graaft de kreeft zich diep in de slootkant in. Dit veroorzaakt schade aan de oevers en ook voor boeren is dit een punt van zorg. Moeten we als vissers dan niet zorgen dat zo snel mogelijk al die kreeften worden weggevangen? Het bestuur van Fryske Fisker zou hier graag overleg met het Wetterskip over willen hebben. Het diertje lijkt al vrij zeker van zijn titel “Plaaggeest”. Voor zowel de vissers, boeren als waterbeheerders lijkt het een plaag. Maar inderdaad dat lijkt zo. Rivierkreeft is namelijk een ware delicatesse en verkrijgbaar bij diverse supermarkten.

Ervaringen met rivierkreeft

Tijdens de bijeenkomsten hebben we gesproken met collega vissers uit het zuiden van het land, handelaren, koks en restauranteigenaars. En uit al deze gesprekken kwam een positief beeld naar voren. In het zuiden des lands is er meer vraag dan aanbod van kreeft. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze kreeften te exporteren naar het zuiden. Een restauranteigenaar vertelde ons dat kreeft een bewerkelijk product is maar de smaak van de rode en de gevlekte kreeft zijn nagenoeg identiek. Daarnaast is het darmkanaal van de gevlekte schoner dan die van de rode wat het verwerken weer makkelijker maakt.

De rivierkreeft is een delicatesse

Tijdens de laatste bijeenkomst heeft een kok vijf recepten met kreeft voor ons gekookt en ons laten zien wat je er eigenlijk allemaal mee kunt. Met al deze verzamelde informatie hebben we een drietal businessmodellen opgezet en vanaf dit punt gaan we verder werken aan concrete plannen om de plaaggeest rivierkreeft op de kaart te gaan zetten als Joker. Het uiteindelijke doel is om:
 • De populatie rivierkreeft in de hand te houden.
 • De gevangen rivierkreeft vermarkten om zo een bron van extra inkomsten te gaan genereren.

 •  
  Aaltsje Stellema

  Kenniskring Rivierkreeft Fryske Fisker

  15 november 2016


  Op 18 oktober, 1 en 15 november zijn door Harry Kortstee en Wilco van Cooten van Wageningen UR en René Elsendoorn drie bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de Friese bond. Een verslag hiervan treft u hier aan. Belangrijke uitkomst is dat er vanaf het voorjaar 2017 rekening wordt gehouden met een gezamenlijke vangst van ca. 200 kg gevlekte rivierkreeft per week. De coöperatie verwerkingscentrum Fryske Fisker zal het verzamelen, verwerken en verkopen van de rivierkreeft op zich nemen.

  Fryske Fisker

  Vers en verantwoord
  Onder de naam Fryske Fisker brengen de veertien binnenvissers van Friesland vis op de markt. Vers en verantwoord. Want Fryske Fiskers vissen met respect voor de vis en de Friese natuur.

  Wylde Fryske Iel
  De lekkerste paling komt uit de Friese natuur. Dat proef je. De Wylde Fryske Iel is vol en fijn van smaak. Gerookt is hij het lekkerst, maar ook gebakken is de paling heerlijk. Recepten

  Beroepscode
  Alle vissers houden zich aan de beroepscode van de Fryske Fisker: Verantwoord vissen met aandacht voor de palingstand, met zorg voor de Friese natuur en met visie op een duurzame toekomst van het Friese vissersbedrijf. De Fryske Fisker hebben zich verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers.


  Verkoopadressen Wylde Fryske Iel

  Fiskerijbedriuw Ale de Jager
  Ale de Jager

  Oan it Swin 9
  9008 SE Reduzum
  T 0566 602 039
  M 06 236 90 581
  E-mail versturen
  Naar de website

  Aaltsje Stellema
  Birdaarderstraat 143
  9101 PK Dokkum
  T 0519 221 121
  E-mail versturen

  Visserijbedrijf F. Visserman
  Freerk Visserman
  Weinsleatstrjitte 5
  8621 BA Heeg
  T 06 534 93 909
  M 06 534 93 909
  E-mail versturen
  Naar de website

  Gaele Postma
  Palingrokerij Postma
  Reitdiepskade 21A
  9974 PJ Zoutkamp
  T 0595 402 177
  E-mail versturen
  Naar de website

  Visserijbedrijf L.H. Kloosterman
  Lytse Sudein 1
  8624 TS Uitwellingerga
  T 0515 559 685
  E-mail versturen

  terug naar boven